Lær deg å avverge konflikter

Gjennom livet vil du fra tid til annen oppleve konflikter og utfordringer.  Det er uungåelig og er en del av livet.  Måten du håndterer slike situasjoner på kan enten redusere dine muligheter for vekst og utvikling eller gjøre at du skyter fart.  Med enkle grep og litt is i magen kan du avverge tøffe konflikter og komme styrket ut av det.

Det kan være i ekteskap/samboerforhold, i styrerommet, i klasserommet, på jobben, i vennskapsforhold osv.  Konflikter som håndteres dårlig kan være ødeleggende. Konflikter som håndteres konstruktivt kan være lærerike og faktisk skape bedre relasjoner og utviklingsmuligheter.  Når saker og ting kommer opp på bordet og blir synlige for de involverte kan det være lettere å være ærlig, direkte og løsningsorientert.

Her er noen tips hvis du er den som konfronterer en problemstilling med en annen person eller gruppe:

1. Ikke anta det verste

Ikke anta at den andre personen mente det du tror de mente. Ikke anta at de gjorde det med overlegg og hensikt. 

Faktisk så er våre antagelser ofte feil og forutinntatte.   Slike antagelser er en dårlig inngang til samtalen.

2. Still spørsmål

Siden du skal unngå antagelser er det viktig å begynne konfrontasjonen med å kartlegge fakta slik den andre personen ser det.

Hva var din hensikt ved å si/gjøre det slik?

Hva var tanken bak ordene/handlingen?

Er du klar over hvordan dette kunne oppfattes?

Kan du se at mottager kunne oppfatte dette annerledes enn du mente?

3. Fortell hvordan ny informasjon gir nytt perspektiv

De svarene du har fått på dine spørsmål gjør at du kan komme med innspill om hvordan det kunne vært sagt/gjort på en annen måte.

Jeg føler at det du sa/gjorde ville vært mer hensiktsmessig om du hadde sagt/gjort…….

Slik det du sa/gjorde det ville blitt oppfattet annerledes om du hadde sagt/gjort……..

4. Et tema a gangen

Hvis den du konfronterer går i forsvar er det viktig at du adresserer et tema/område før du går videre til evt flere. Hold deg til kjernen og hovedtema og fokuser på å finne en felles forståelse for veien videre.

Her er noen tips hvis du er den som blir konfrontert av en annen person eller gruppe:

1. Ikke ta det personlig

I verste fall har du gjort en feil. Det gjør deg ikke til en dårlig person.  Ikke ta det som en anklage eller et angrep på din integritet.  Når vi tar ting personlig går vi ofte i forsvar og kan bli irritert/offensiv på en lite kontstruktiv måte.

Om personen/gruppen som konfronterer deg virkelig angriper din integritet skal du fokusere på å få samtalen tilbake til fakta.

2. Ikke gå til motangrep

Ikke prøv å rettferdiggjøre eller fjern deg fra samtalen ved belyse svakheter hos motparten. Motangrep vil i mange tilfeller gjøre samtalen lite konstuktiv og sette deg i et dårlig lys.  Hold fokus på kjernen i det som tas opp.  Ta et tema a gangen. 

3. Be om tid for å vurdere det du blir konfrontert med

Det er sjelden at man er forberedt på konfrontasjoner. De kommer som regel når vi minst forventer det.  En måte å unngå at det blir en konflikt eller at man overreagerer er å be om litt tid for å tenke over det som en blir konfrontert med.  Da vil det være lettere å for begge parter å ha en løsningsorientert samtale.

4. Avtal tid for når du er klar for å fortsette samtalen

Vis personen respekt og bli enige om når samtalen kan tas opp igjen. Ikke la det gå for lang tid – maks et par dager.

Generelle råd vedr konflikter og utfordringer:

1. Hold fokus på kjernen i konflikten

Tenk over hvor viktig temaet er både for deg og for motparten. Er det så viktig at du kan bli så provosert at det kan skade forholdet dere i mellom?  Ikke la deg vippe av pinnen av uvesentlige ting. Still konstruktive spørsmål som kan føre dere begge til en konstruktiv og løsningsorientert samtale.

2. Vis respekt for motparten

Samme hvor alvorlig konflikten er skal du respektere motparten som en person med sine egenskaper og verdier. Alle kan gjøre feil og ingen fortjener å bli slaktet.  Motparten er et menneske og fortjener å bli behandlet som et menneske.

3. Vær løsningsorientert

Søk å komme til enighet med motparten om at dere begge skal fokusere på å finne løsninger som er til gunst for dere begge.  «Det som har skjedd er historie – hva kan vi gjøre for å rette opp i dette?»

Konflikter trenger ikke ende i elendighet.  Det kan også føre til bedre forhold der uklarheter er avklart.  Elefanten i rommet er borte og man kan komme videre med fornyet og bedre tillit til hverandre.

It is easier to turn failure into success than an excuse into a possibility

DELE innlegget