Produkter og tjenester

Bedrifter og næringsliv

Coaching kan være med på å utvikle nye strategier, mål og verdigrunnlag for din bedrift og ansatte.

"Ansatte i bedriften er en del av en helhet. Når bedriften vokser og utvikler seg er det viktig at alle ansatte, avdelinger og funksjoner i bedriften også utvikler seg."

Næringslivsledere på ulike nivåer har i mange år brukt coaching for egenutvikling og/eller for å utvikle nye strategier, mål og verdigrunnlag for sine respektive bedrifter. I mange markeder er det hard konkurranse og det stilles store krav til toppledere og mellomledere i resultatorienterte bransjer.
De siste 10 – 15 årene har flere og flere bedrifter også sett verdien av coaching på flere nivåer. Mange bedrifter har i mange år hatt teambuilding, strategikonferanser osv. Nå er det mer vanlig å supplere dette med coaching for enkeltpersoner, team og avdelinger i bedriften.

Hva kan coaching tilføre bedriften?

Ansatte i bedriften er en del av en helhet. Når bedriften vokser og utvikler seg er det viktig at alle ansatte, avdelinger og funksjoner i bedriften også utvikler seg.
Ansatte som blir tatt vare på og får muligheten til å utvikle seg blir en mer fornøyd og effektiv ressurs for bedriften. Følelsen av å være en del av og bidragsyter i et team gir mennesker motivasjon og et ønske om å bidra.

Coaching er et godt alternativ for bedrifter som ønsker å videreutvikle personer, team eller avdelinger. Det kan være utvikling av personer på personlig plan, bedring av effektivitet og samarbeid i team eller utvikling av strategi, planer og mål for avdelinger.
Gjennom bevisstgjøring av verdigrunnlag, mål og ønsker vil coaching ta personer og team gjennom en prosess med ny innsikt, nye perspektiver og et bredere grunnlag for endringer og utvikling.

Produkter og tjenester for bedrifter og næringsliv

Lederutvikling

Utvikling av team og avdelinger

Coaching for enkeltpersoner på personlig plan

Teambuilding-Konsepter​

Foredrag

Ta kontakt for å vite mer om hvordan coaching kan være et verdifullt supplement til bedriftens og de ansattes videre utvikling.

  • Vi avtaler et uforpliktende møte der bedriften informerer om området det vurderes coaching på.

  • Jeg vil informere om hva jeg kan bidra med og hvordan et evt samarbeid kan gagne bedriften.

  • Etter denne samtalen avgjør bedriften om dette er noe som det ønskes å gå videre med.

  • Vi avtaler rammebetingelser som eks tid/sted, antall samtaler, pris og konfidensialitet for de kommende samtalene.

  • I forkant av den første coachingsamtalen vil aktuelle personer og team få tilsendt noen hjemmeoppgaver på mail. Dette er er for å kartlegge noen viktige områder for de kommende samtalene.

  • Etter hver samtale vil inkluderte personer få 1 – 2 oppgaver som de skal jobbe med til neste samtale.

Pristilbud coaching bedrifter og næringsliv

For mer informasjon eller forespørsel om en gratis og uforpliktende samtale send mail til torgrim@fossbraaten.no eller kontakt meg via Kontaktskjemaet under.

Kontakt meg i dag for et uforpliktende tilbud