Produkter og tjenester

Ungdommer og studenter

Ved å klargjøre dine kjerneverdier, dine mål og dine områder du ønsker endring på vil du bli tatt med på en reise som vil gi deg grunnlaget for små og store endringer i livet ditt.

"Det er mange valg man skal ta tidlig i livet som kan oppleves vanskelige. Jeg kan hjelpe deg med å få ny innsikt og nye perspektiver."

Ungdommer og studenter opplever i perioder utfordringer på små og store områder i livet.  Det er forventet at de skal være mer og mer selvstendige og ta større og større ansvar i sine liv.  I vår del av verden har vi den luksusen at vi har store valgmuligheter i valg av bl.a utdannelse.  Det er mange valg man skal ta tidlig i livet som kan oppleves vanskelige.

Alle har vi perioder i livet der vi trenger å snakke med noen om ting som er vanskelige,  valg vi må ta eller endringer vi må og ønsker å gjøre.   Noen ganger kan en samtale med foreldre, en venn eller kjæreste være løsningen.  For mange vil en fortrolig samtale med en coach være et kjærkomment alternativ. 

En coach kan hjelpe deg til å få ny innsikt og nye perspektiver på områder du ønsker å ta opp.  Ved å klargjøre dine kjerneverdier, dine mål og dine områder du ønsker endring på vil du bli tatt med på en reise som vil gi deg grunnlaget for små og store endringer i livet ditt.

Coaching for ungdommer

Felles for ungdommer som benytter seg av coaching er at de ønsker en endring på ett eller flere områder i livet.  Det kan være:

 • Valg vedr utdannelse
 • Vanskelige valg og utfordringer i privatliv
 • Kommunikasjonsproblemer med foreldre
 • Ønske om bedre livskvalitet
 • Mer struktur og orden i livet
 • Sosiale utfordringer

Coaching for studenter

Mange studenter har, særlig gjennom pandemien, opplevd utfordringer på flere områder.  Det sosiale livet har vært satt på vent, ensomhet, økonomiske utfordringer osv.

Alle har vi perioder i livet der vi trenger å snakke med noen om ting som er vanskelige,  valg vi må ta eller endringer vi må og ønsker å gjøre.   Noen ganger kan en samtale med foreldre, en venn eller kjæreste være løsningen.  For mange vil en fortrolig samtale med en coach være et kjærkomment alternativ. 

En coach kan hjelpe deg til å få ny innsikt og nye perspektiver på områder du ønsker å ta opp.  Ved å klargjøre dine kjerneverdier, dine mål og dine områder du ønsker endring på vil du bli tatt med på en reise som vil gi deg grunnlaget for små og store endringer i livet ditt.

Hvis du ønsker å ta kontakt med meg for å se om coaching kan være det rette for deg vil prosessen være som følger:

 • Vi avtaler en gratis og uforpliktende samtale der du vil få et innblikk i hvordan vi kommer til å jobbe sammen.

 • Etter denne samtalen avgjør du om dette er noe du ønsker å prøve ut.

 • Vi avtaler rammebetingelser som eks tid/sted, antall samtaler, pris og konfidensialitet for de kommende samtalene.

 • I forkant av den første coachingsamtalen vil du få tilsendt på mail noen hjemmeoppgaver. Dette er er for å kartlegge noen viktige områder for de kommende samtalene.

 • Etter hver samtale vil inkluderte personer få 1 – 2 oppgaver som de skal jobbe med til neste samtale.

Pristilbud coaching studenter & ungdomer

Jeg vil anbefale at du prøver ut coaching 3 – 6 samtaler/timer før du evaluerer om dette er noe du ønsker å fortsette med.  For god progresjon og effektivitet bør du ha min 2 samtaler/timer pr mnd.

I vårt innledende og uforpliktende møte vil vi bl.a avtale antall samtaler, pris, møtested osv.
For god progresjon vil jeg anbefale 1 – 2 samtaler pr mnd.

Gavekort

Gi deg selv eller noen du bryr deg om et gavekort som kan ha varig verdi!

Kontakt meg i dag for et uforpliktende tilbud