coaching, training, mentoring-2738522.jpg

Hva er coaching?

Coaching har i mange år vært brukt i toppidrett og for næringslivsledere på ulike nivåer. Dette er personer og team som har klare mål med resultatfokus på områder der konkurransen er hard.

Erfaringer og studier gjennom mange år viser at menneskets største motstander er ens egne mentale barrierer. Gjennom ulike tenkemåter, ulike perspektiver, visualisering osv har idrettsutøvere, næringslivsledere og andre vist at grenser kan flyttes for hva man er i stand til å utrette.

Etter hvert som coaching ble mer og mer vanlig i både idretten og næringslivet oppstod det gradvis en interesse for dette i flere samfunnslag. Flere og flere erfarte gevinster av coaching både i jobb og privatliv.

De siste 20 årene har stadig flere, over store deler av verden, sett verdien av coaching. I Norge er det en økende etterspørsel etter coaching i idretten, næringslivet, for privatpersoner, for par og for ungdom/studenter.

En coach er en samtalepartner og en sparringpartner. Sammen skal klient og coach bevisstgjøre og oppdage klientens muligheter og resurser. Ved å kartlegge verdier, mål, utfordringer og områder som det ønskes endring på har man et godt utgangspunkt for en spennende reise.

Med åpne spørsmål, skifte av perspektiv, visualisering og mange ulike verktøy vil en coach veilede klienten for å kunne ta beslutninger, sette seg mål og gjøre endringer basert klientens viktigste verdier. De aller fleste ønsker endringer som totalt sett gir bedre livskvalitet. God livskvalitet er et liv basert på ens egne kjerneverdier.

Å gjøre endringer i livet kan være utfordrende. Ofte har ens egne mentale barrierer gjort det vanskelig å se muligheter, løsninger og veien til et bedre liv. En coach vil åpne dører til ny innsikt og nye muligheter for sin klient. Bevisstgjøring og ny innsikt er ofte det som ”vekker” en klient til gjøre endringer og ta nye valg i sine liv.

Etiske retningslinjer for coaching

Coaching sammenblandes ofte med terapi og samtaler med psykiater eller psykolog. Som coach har vi klare begrensninger i samtaler med personer som har psykiske lidelser eller som tydelig trenger bistand utover det coaching kan bidra med.
Vi er pliktig til å avstå fra videre samtaler og om mulig formidle kontaktinformasjon til personer med rett kompetanse for å ivareta klientens beste.
Terapi hos psykiater eller psykolog er en behandlingsform som krever spesiell kompetanse. Denne kompetansen har ikke en coach.
For mer informasjon eller forespørsel om en gratis og uforpliktende samtale send mail til torgrim@fossbraaten.no eller kontakt meg her.

Kontakt meg i dag for et uforpliktende tilbud