Produkter og tjenester

Idrettsklubber og Foreninger

I idrettsklubber, foreninger, sameier og andre organisasjoner der samarbeid, gjensidig respekt og kommunikasjon er viktig oppstår det fra tid til annen utfordringer.

"Konflikter, uenigheter og et surt arbeidsmiljø er uheldig over tid.  Det kan være nyttig og konstruktivt å få noen utenforstående til å bistå organisasjonen i å forebygge eller rette opp."

I idrettsklubber, foreninger, sameier og andre organisasjoner der samarbeid, gjensidig respekt og kommunikasjon er viktig oppstår det fra tid til annen utfordringer. Felles for slik organisasjoner er at noe arbeid gjøres på dugnad og noe arbeid gjøres som lønnet arbeid. 

Styremedlemmer kommer og går, noe som kan være en utfordring for ressurspersoner og ansatte som står for den operative driften.  Når den administrative delen av organisasjonen ikke samhandler med den operative delen vil det oppstå utfordringer.

Mangelfull og dårlig kommunikasjon, endring av mål og hovedfokus, interne konflikter og uenigheter kan forsure klimaet i organisasjonen.  Hvis dette ikke adresseres og tas tak i vil dette kunne utvikle seg til uholdbare arbeidsforhold for alle involverte parter. Det vil også etter hvert gå utover de medlemmer og menneskene som organisasjonen er satt for å tjene.

Hva kan coaching tilføre din klubb og forening?

Konflikter, uenigheter og et surt arbeidsmiljø er uheldig over tid.  Det kan være nyttig og konstruktivt å få noen utenforstående til å bistå organisasjonen i å forebygge eller rette opp.

Alle involverte er en del av en helhet.  Det er viktig at alle i organisasjonen blir sett, hørt og respektert.  Følelsen av å være en del av et velfungerende team med felles mål, strategi og verdigrunnlag er motiverende og meningsfullt.

Coaching er et godt alternativ for organisasjoner som ønsker å videreutvikle personer, team eller hele organisasjonen.  Det kan være utvikling av personer på personlig plan, bedring av effektivitet og samarbeid i team eller utvikling av verdigrunnlag, strategi, planer og mål.

Gjennom bevisstgjøring av verdigrunnlag, mål og ønsker vil coaching ta personer og team gjennom en prosess med ny innsikt, nye perspektiver og et bredere grunnlag for endringer og utvikling.

Produkter og tjenester for Idrettsklubber og foreninger

Jeg kan tilby et bredt utvalg av produkter og tjenester for din organisasjon.

Lederutvikling

Utvikling Av Team Og Avdelinger​

Coaching for enkeltpersoner på personlig plan

Teambuilding-Konsepter​

Foredrag

Hvis din klubb/forening ønsker å ta kontakt med meg for å se om coaching kan være et godt alternativ vil prosessen være som følger:

  • Vi avtaler et uforpliktende møte der klubben/foreningen informerer om området det vurderes coaching på.

  • Jeg vil informere om hva jeg kan bidra med og hvordan et evt samarbeid vil gagne din klubb/forening.

  • Etter denne samtalen avgjør din klubb/forening om dette er noe som det ønskes å gå videre med.

  • Vi avtaler rammebetingelser som eks tid/sted, antall samtaler, pris og konfidensialitet for de kommende samtalene.

  • I forkant av den første coachingsamtalen vil aktuelle personer og team få tilsendt noen hjemmeoppgaver på mail. Dette er er for å kartlegge noen viktige områder for de kommende samtalene.

  • Etter hver samtale vil inkluderte personer få 1 – 2 oppgaver som de skal jobbe med til neste samtale.

Gavekort

Gi deg selv eller noen du bryr deg om et gavekort som kan ha varig verdi!

Pristilbud coaching Idrettsklubber og foreninger

I vårt innledende og uforpliktende møte vil vi bl.a avtale antall samtaler, pris, møtested osv.
For god progresjon vil jeg anbefale 1 – 2 samtaler pr mnd.


For mer informasjon eller forespørsel om en gratis og uforpliktende samtale send mail til torgrim@fossbraaten.no  eller kontakt meg via Kontaktskjemaet under.

Kontakt meg i dag for et uforpliktende tilbud