CTI - Co-Active Training Institute

Hva er en CTI-sertifiert coach?

CTI ble etablert i 1992 og har gjennom 30 år vokst til å bli verdens største coach-trening og lederopplærings organisasjon.  CTI var den første organisasjonen som ble innlemmet i International Coach Federation (ICF).

CTI har utviklet de banebrytende konseptene Co-Active Model og Co-Active Leadership Model.
Begge konseptene tar utgangspunkt i hvert enkelt menneske og de iboende ressursene.  Co-Active Coaching hjelper mennesker til å bli mer bevisste på sitt potensiale, verdier, drømmer og mål.  Med dette som basis vil mennesker ha bedre forutsetninger for å gjøre valg, endringer, møte utfordringer, håndtere konflikter osv.

Coach-utdannelsen er svært omfattende og består av 5 grunnleggende moduler. Læring og praktisk trening gjennom 4 måneder med erfarne coacher.
I oktober 2021 starter jeg min internasjonale Sertifisering for å bli Certified Professional Co-Active Coach (CPCC). Denne sertifiseringen tar min 6 måneder og blir regnet som den tøffeste og mest respekterte i coaching-industrien. En CPCC status blir regnet som ”gull standard” i coach-sertifisering!