Design livet ditt – Del 2

Hva kan du gjøre for varige endringer i livet ditt?

”Utfordringer i livet kan være nye muligheter i forkledning!”

” Hvis du ikke designer din egen Livsplan er sjansen stor for at du ender opp med en plan laget av andre.  Gjett hva de har av planer for deg?  Ikke mye”

Jim Rohn

Disse sitatene er bare to eksempler på noe som kan endre perspektivet du velger å se dine utfordringer fra. Les bøker som motiverer, filmer som motiverer eller snakk med venner/personer som kan hjelpe deg med å se situasjonen du er i fra et annet perspektiv.  Det vil kunne gi deg motivasjon og energi til å gjøre noen endringer i livet ditt. 

Det å gjøre endringer kan i seg selv være utfordrende, men det er en spennende, konstruktiv og inspirerende prosess.  Når du har funnet din motivasjon og et inderlig ønske om å gjøre noen endringer har du tatt et viktig steg!

Forskning viser at for at endringer skal vare bør det være fundert på to sentrale områder i livet ditt:

  1. Dine personlige livs-verdier
  2. Dine drømmer og ønsker for livet ditt (Fremtidsvisjon)

1. Dine personlige livs-verdier

Finn frem papir eller opprett et dokument på din PC/Mac. Begynn med å sette opp dine personlige livs-verdier.  Du vil oppdage at dette arbeidet kan ta litt tid og du vil komme på ytterligere viktige verdier i livet ditt underveis i prosessen. 

Personlige livs-verdier er et bilde på hvem du er og hva du står for.  Eks på verdier på noen områder kan være:

Forhold

Trofasthet, Støtte, Respekt, Lyttende

Jobb

Anerkjennelse, Teamarbeid, Meningsfullt, Strukturert

Kommunikasjon​

Ærlighet, Toleranse, Løsningsorientert, Direkte

Livet generelt

Optimistisk, Empatisk, Meningsfullt

I denne prosessen vil du gradvis bli klar over hva som betyr mest for deg i livet, hva som er dine styrker og hvilke områder du trenger å jobbe litt med.

2. Dine drømmer og ønsker for livet ditt (Fremtidsvisjon)

Når du starter arbeidet med dette temaet er det viktig at du fjerner alle mulige filter og begrensninger for hva som er mulig.  Dette skal være din visjon for en fremtid slik du ønsker den hvis du fikk velge fra øverste hylle.

Din visjon vil ikke være et mål, men en retning i livet som resonerer med dine personlige livs-verdier.  Når du har jobbet med dette en stund vil du få et klarere og klarere bilde av en fremtid som gir deg motivasjon og retning i livet.

Her er noen områder en fremtidsvisjon kan omhandle:

  • Jobb/karriere
  • Familie
  • Bosted
  • Sosialt/venner
  • Økonomi
  • Fritid/aktiviteter
  • Helse
  • Personlig utvikling

Når du har større klarhet og bevissthet rundt dine personlige livs-verdier og en motiverende visjon av en ønsket fremtid har du et viktig grunnlag for å sette deg nye mål, gjøre varige endringer, takle utfordringer og ta beslutninger.

Jeg ønsker deg lykke til med din prosess og legger ved noen sitater som kan være til inspirasjon:

"The major reason for setting a goal is for what it makes of you to accomplish it. What it makes of you will always be the far greater value than what you get."

Jim Rohn

“For things to change, you need to change.”

"To dream anything that you want to dream, that is the beauty of the human mind. To do anything that you want to do, that is the strength of the human will. To trust yourself, to test your limits, that is the courage to succeed."

Bernard Edmonds

"Become a possibilitarian. No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see possibilities - always see them, for they're always there."

Norman Vincent Peale

"Anybody can do just about anything with himself that he really wants to and makes up his mind to do. We are capable of greater things than we realize."

Norman Vincent Peale

"And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years."

Abraham Lincoln

"All the adversity I've had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me... You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you."

Walt Disney

"How different our lives are when we really know what is deeply important to us, and keeping that picture in mind, we manage ourselves each day to be and to do what really matters most."

Stephen Covey

“Your personal philosophy is the greatest determining factor in how your life works out.”

DELE innlegget