Inviter muligheter inn i livet ditt!

Våren symboliserer nye muligheter.  Planter og trær blomstrer og fuglene kvitrer. Nytt liv kommer frem overalt. Våren er en flott tid for å invitere nye muligheter inn i livet ditt! 

Det kan være en endring i din arbeidssituasjon, et nytt spennende forhold eller en mulighet til å reise og oppleve nye ting. Noen ganger har vi godt av å åpne oss selv til nye gleder i livet! 

For å forberede oss må vi først gjøre en innsats for å være i stand til å kunne fange opp nye muligheter og opplevelser. Vi må frigjøre oss fra våre hektiske hverdager, være takknemlige og nysgjerrige.  Dette er noen viktige tiltak for at muligheter kan komme vår vei.  Innsatsen vi legger ned for å forberede oss er ikke så hard og vanskelig som mange tror. 

Under vil du finne 4 forslag til hvordan du kan skape mer bevissthet og åpenhet for å invitere muligheter inn i livet ditt.

1. Utvikle et åpent og positivt tankesett!

 Mange av oss har utviklet et tankesett over tid der vi setter begrensninger for oss selv. Gjennom oppvekst, skolegang, fritidsaktiviteter, utdannelse, jobb osv har vi blitt påvirket av familie, venner, kollegaer og ikke minst av samfunnet vi lever i.  Dette er små og store bidrag til den personen du er i dag.  Hvilke begrensninger eller muligheter du ser for deg selv er avhengig av hvordan denne reisen har vært for deg og hvordan du har blitt påvirket av den. 

Du kan velge å akseptere livet slik det har blitt eller du kan endre ditt tankesett slik at du kan være mer aktiv i å designe ditt eget liv. Hvis du virkelig ønsker en endring må du åpne opp for muligheter ved å ha et positivt tankesett.  Verden vi lever i er full av muligheter og du må gi deg selv anledning til å fortjene noe av dette. Vær forberedt på at gode hendelser og muligheter kan komme din vei. Ta imot disse med åpne armer!

"Become a possibilitarian. No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see possibilities - always see them, for they're always there."

2. Koble ut fra hverdagens gjøremål!

Vi lever i et samfunn som krever høy aktivitet og produktivitet. Dagene raser unna og de er fylt med oppgaver fra morgen til kveld.

 Det gir lite tid for stille refleksjon og ettertanke.  Det du virkelig trenger er tid der du kan være for deg selv i stillhet. Da får man anledning til å stille seg selv noen spørsmål, reflektere over hvordan livet er og ikke minst åpne opp for nye muligheter som kan skape bedre livskvalitet.  Hva er det jeg virkelig har lyst til å gjøre som kan skape ny motivasjon og gnist i livet mitt?

Make sure the outside of you is a good reflection of the inside of you."

3. Vis takknemlighet!

Det er viktig å vise takknemlighet til andre.  Personer som har satt av tid sammen med deg, delt av sin kunnskap og erfaring, vært delaktige i din utvikling eller har stilt opp for deg gjennom tøffe tider.  Din takknemlighet til slike personer i livet ditt setter spor hos mottager.  Å føle at man gjør en forskjell for andre mennesker skaper følelse av meningsfullhet, respekt og betydning.

En øvelse som er virkningsfull er å jevnlig skrive ned eller tenke over hva du selv er takknemlig for i ditt liv. Livet går i bølger og om du er nede i en bølgedal eller på en bølgetopp så vil fokus på det du faktisk er takknemlig for gi deg et godt perspektiv for utvikling og nye muligheter.

“As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.”

4. Vær nysgjerrig!

Barn er naturlig nysgjerrige.  De stiller spørsmål hele tiden som skaper undring og refleksjon.  Barn utvikler seg på denne måten. 

Etterhvert som vi utvikler oss og blir voksne avtar denne nysgjerrigheten om verden rundt oss og om oss selv.  

Tillat deg selv å være nysgjerrig på hva som virkelig interesserer deg og hva som betyr mest for deg i livet ditt. Still deg selv noen spørsmål slik et barn ville gjort.  Tilsynelatende dumme spørsmål kan frembringe utrolige svar.  Dette vil gjøre deg mer kjent med deg selv og åpne opp for nye muligheter, opplevelser og vekst.

We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we are curious--and curiosity keeps leading us down new paths.

DELE innlegget