Bruk de rette kriterier for å evaluere deg selv

Om du er en person med ambisjoner vil du oppleve feilsteg og tilbakeslag fra tid til annen.  Luftige mål vil gi deg perioder der du føler at du ikke lever opp til egne og andres forventninger. Dette forsterkes ved at vi lever i et samfunn der mange ser materielle eiendeler som tegn på suksess.

Innerst inne vet vi alle at et godt liv og suksess ikke er avhengig av store hus, fine biler og store kontaktnett.  Virkelig lykke og suksess handler om å sette pris på hvem du er og hva du har fått til så langt.  Den anerkjennelsen og takknemligheten du kan gi deg selv gir store muligheter for videre utvikling og nye steg i livet.

Noen ganger trenger vi en påminnelse om hva vi burde sette mer pris på i stedet for å fokusere på det som vi ikke har fått til.  

1. Du bryr deg om andre mennesker

Et godt liv og tegn på at du lever et liv med integritet basert på verdier som betyr mye for deg, er din evne til å føle empati.  Du innser at andre menneskers følelser, meninger og drømmer er like viktige som dine egne.

2. Du har en positiv innstilling

Håp og optimisme er viktige komponenter i et godt liv.  Hvis du dveler mye med det som går galt blir du bitter og ergerlig.  Evnen til å kunne se muligheter fremfor hindringer er en sentral egenskap som setter deg i stand til å gjøre det beste ut av selv de verste situasjoner.

3. Du vet at tilbakeslag ikke varer evig

Husk at de eneste menneskene som aldri gjør feil er de som aldri prøver! Feil er en fin mulighet til læring.  Se på det som en indikator som viser at du må prøve noe annet. Alle som lykkes innen ulike områder kan bekrefte at det er et resultat av mye prøving og feiling. 

4. Du kan se ting fra like perspektiver

Noen ganger opplever vi vonde ting.  Det er en del av livet.  Våre dagligdagse problemer og utfordringer blir småting sammenlignet med de som virkelig har problemer som matmangel, krig, sykdom, dødsfall osv.

Når du har evnen til å skifte perspektiv og sette deg inn i andres situasjon kan du bruke dette oftere for å sette egne utfordringer i et mer konstruktivt perspektiv.

Discovery of a solution consists of looking at the same thing as everyone else and thinking something different.

5. Be om hjelp når du trenger det

De som ikke ber om hjelp når de trenger det er ofte preget av en følelsesmessig umodenhet.  De som ber om hjelp har ikke det energikrevende og selvpålagte kravet om å være perfekte og ufeilbarlige. Det viser at du ikke er redd for at andre skal se områder du ikke behersker.

6. Du anerkjenner andres lykke og suksess

Sørg for at du kan sette pris på når andre lykkes.  Det viser storhet og er et tegn på at du er trygg i deg selv, det du står for og hva slags person du er.

7. Du preges ikke lenger av hva andre mennesker måte mene og si

Personer som føler at de har noe å bevise er mer bekymret over hva andre måtte mene og si.  Den dagen du kjenner at andres meninger ikke påvirker deg negativt har du tatt store steg.  Du lever i h.h.t dine verdier og har et rimelig godt liv. Du skjønner at andre menneskers meninger er bare det – meninger. Du hører hva de sier, men du velger selv hva som er nyttig og hva som er uvesentlig.

There are a great many opinions in this world, and a good half of them are professed by people who have never been in trouble

8. Du skjønner hva du ikke kan gjøre noe med og fokuserer på det du kan gjøre noe med

Det er forskjell på å være pessimist og praktisk. Andres meninger, beslutninger og valg kan du gjøre lite med. Det samme gjelder for ulykker, sykdommer, pandemier, dødsfall osv

Det du kan gjøre noe med er hvordan du velger at dette skal påvirke deg.  Bestem deg for at du skal ta ansvar i eget liv.  Når du klarer å fokusere mer på det du virkelig kan gjøre noe med vil du kjenne en trygghet og balanse i livet som gir styrke.

Become a possibilitarian. No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see possibilities - always see them, for they're always there

DELE innlegget