Lederegenskaper som oppmuntrer til innovasjon og utvikling

Det finnes gode og dårlige ledere. De fleste er vel et sted midt imellom.  Det er utfordrende å være leder, men om du ønsker innovasjon og utvikling som leder kan punktene under være til nytte og ettertanke. 

1. Setter av tid

Ledere som ser verdien av innovasjon og utvikling gir sine ansatte tid og muligheter til å drømme og utveksle ideer. Det kan være i en lunchpause eller en egen avsatt tid for brainstorming. Her har alle muligheten til å komme med tanker, ideer og forslag på alt fra dagligdagse utfordringer til nye utviklingsområder.

2. Kompensasjon og anerkjennelse for ideer og problemløsning

Gode ledere skaper belønningssystem, verbalt, skriftlig eller økonomisk, som motiverer ansatte til å løse utfordringer og som genererer nye muligheter.  Ideer er grunnlaget for innovasjon og utvikling. Gode ledere er klar over sine ansattes potensiale om de gis de rette insentiver.

3. Tydelige mål og rammebetingelser

Gode ledere forstår hvilke utfordringer eller muligheter som krever innspill fra sine ansatte.  De sørger for tydelige og vel definerte mål og understreker viktigheten av oppgaven.  Dette skaper momentum og effektivitet.

4. Dere sitter på løsningen

Fremoverlente ledere ber sine ansatte om å finne løsningen.  De ber ikke om at de skal være en del av løsningen.  De må være løsningen. Innovative ledere inkluderer sine ansatte i utfordringen slik at de kan kjenne effekten den har.  Denne inkluderingen motiverer ansatte til å komme med ideer, planer og løsninger.

A good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better.

5. Testing av nye ideer – for erfaring og læring

De tester nye ideer og innspill når de kommer på bordet.  Alt testes for erfaring & læring og for å skape nye muligheter.  Ideer og innspill som ikke består testene kan gi nyttig erfaring og læring.   

6. Titler og roller er uvesentlig

Gode ledere fokuserer på individet og ikke på hvilken tittel og rolle den enkelte ansatte har.  Det kan godt være den innleide ferievikaren som fra sitt perspektiv kan komme med den beste ideen.

7. Kundene er i fokus

Ledere som er opptatt av innovasjon og utvikling har en god forståelse av sine kunder. De måler salgshyppighet, salgstall, kundestabilitet osv. Dette brukes for å utvikle service og produkter kundene ønsker nå eller vil ønske å ha i fremtiden.

8. Fremtidsvisjon

Ledere er opptatt av fremtiden og hvordan selskapet skal være om 1, 5 og 10 år. De bruker sin kunnskap og erfaring i tillegg til kundeundersøkelser, markedstrender osv for å sammen med sine ansatte å skape en visjon og retning for selskapet.

9. Samkjøring av nye ideer

De ansatte oppmuntres og utfordres til å utvikle ideer utenfor sine team, sitt selskap og bransje. Det som har fungert andre steder kan gi nye perspektiver og muligheter.

Ledere oppmuntrer ansatte til å jobbe frem løsninger sammen. Dette gjør at løsninger og ideer utvikles mer helhetlig og at de utvikles videre.  Teamarbeid kan føre til resultater som en person alene muligens ikke ville kommet på alene.

10. Inkludering motiverer

Motivasjonen for de ansatte er fundert på inkludering.  Denne inkluderingen gjør at de ansatte gjør alt de kan for at ideer og løsninger skal føre til at selskapet gjør det bedre og utvikler seg. De føler seg delaktige i selskapets utvikling.

Tell me, and I'll forget. Show me, and I'll remember. Involve me, and I'll learn

DELE innlegget