Perfeksjonisme kan være ødeleggende

Hva er galt med å ønske at det vi fokuserer på og jobber med skal være perfekt? Det er ikke galt, men det kan være begrensende for deg og din utvikling!

Perfeksjonisten har en alt-eller-ingenting-mentalitet.  Enten er det perfekt eller så er det mislykket eller feil.

Les gjennom punktene under og se om noen av disse beskrivelsene passer for deg eller for noen du kjenner.

1. Du blir aldri ferdig

Perfeksjonisten setter høye standarder og det gjør at ulike prosjekter sjelden blir helt ferdige.  Du streber etter at det skal være perfekt. Det kan være en mail, arbeidssøknad, rapport, markedsføring av tjenester, oppussingsprosjekter osv. 

Dette fører til ineffektivitet og en svært frustrerende vei mot det du ønsker å oppnå.

2. Du blir stresset og misfornøyd

Perfeksjonisme er svært stressende fordi du stadig bekymrer deg over hvordan du skal gjøre alt perfekt.  Ingenting er bra nok og det klimaet i hodet frarøver deg muligheten til tilfredsstillelse og gleden over livet generelt.

3. Du tar ikke risiko

Perfeksjonisten preges av frykten for å feile eller mislykkes. Når alt må være perfekt fører det til begrensninger i hva du er villig til å gjøre.  Du søker ikke på den spennende jobben, du holder ikke den talen, du markedsfører ikke dine tjenester, du tar ikke på deg det oppdraget osv.  Din komfortsone blir begrensende for videre utvikling og nye muligheter.  Faktisk så kan din frykt for å feile eller mislykkes være grunnen til at du står på stedet hvil.

4. Din kreativitet kveles

Stress av å stadig måtte prestere perfekt og unngå feil kveler din evne til å se nye muligheter.  Kreativitet og nytenkning er viktige faktorer for endring og suksess.  Dette er sjelden til stede hos en perfeksjonist.

5. Du blir en people-pleaser

Som perfeksjonist er du som regel en people-pleaser.  Du vil at andre skal ha høye tanker om deg.  Med din alt-eller-ingenting-mentalitet føler du deg bra når folk liker deg og du føler deg skuffet hvis de ikke liker deg.  Dette medfører nye utfordringer som eks beslutningsvegring og frykt for ubehagelige samtaler.  Du liker ikke å skape ubehag for andre. 

Resultatet av dette er begrensende for din videre utvikling og livskvalitet.

6. Du er svært kritisk til andre mennesker

Som perfeksjonist evaluerer du deg til stadighet. Som regel vil du også være kritisk til andre mennesker også.  Du kan være fristet til å påpeke andres feil og mangler, men sier det på en dårlig skjult og underfundig måte.

Å være kritisk til andre mennesker på denne måten er slitsomt og svært begrensende.

7. Du sliter med å delegere

Du vil slite med å delegere oppgaver til andre fordi du ikke tror at andre kan levere til dine høye perfekte standarder. Andre har ikke den samme forståelsen av oppgaven og det vil være vanskelig for deg å akseptere andre menneskers syn. Du tenker at det beste er å gjøre oppgaven selv. Dette er grunnen til at perfeksjonisten sjelden er en lagspiller.

8. Du tar alt personlig

En perfeksjonist egenverdi og tro på seg selv avhenger om ting blir perfekt, om folk liker deg og om du gjør en god jobb.  Negative tilbakemeldinger blir tøffe fordi du tar det svært personlig.  «Enten er det perfekt eller så er det feil».

Hvis du ikke har gjort det perfekt i dine og andres øyne vil du kunne se deg selv som en taper. Å ta kritikk så personlig vil hindre deg i å ta imot feedback for å utvikle deg og bli bedre.

9. Du slapper aldri av

Som perfeksjonist tenker du at du skal slappe av når jobben er gjort.  Når du sjelden eller aldri blir helt fornøyd vil du redusere muligheten for den viktige tiden du kan bruke for å hente deg inn, reflektere og se nye muligheter. Faren for å brenne ut og møte veggen er betydelig for perfeksjonisten.

Striving for perfection is the greatest stopper there is…It's your excuse to yourself for not doing anything. Instead, strive for excellence, doing your best.

DELE innlegget