Bedriftskultur og Teambygging i næringslivet

Et inderlig ønske, intelligens og mot er verdifulle egenskaper, men de blekner mot hva vi trenger mest av alt for å nå våre mål – Personlig ansvar og forpliktelse!

Les punktene under og vurder selv om de gir mening for deg.

1. Gjør Ansvarlighet og Forpliktelse motiverende

Disse to ordene kan for mange virke skremmende og demotiverende.  Noen føler det som et påtatt tankesett etterfulgt av bortforklaringer, rettferdiggjøring, unnskyldninger osv.  Andre igjen føler presset i form av frykt for å mislykkes, tap av ansikt og en bekreftelse på at man ikke er god nok.

Å være tro mot seg selv, sine mål og sine drømmer skal ikke være et slit og demotiverende. Tvert imot, når du har funnet mål og drømmer som virkelig betyr noe for deg vil Ansvarlighet og Forpliktelse være en gave til deg selv!  Det er en selvvalgt holdning og et mindset som vil følge deg på veien mot dine mål og drømmer

2. Tenk at livet ditt er avhengig av dette

Når ditt tankesett og fokus får en bestemt og kreativ retning begynner du å se løsninger på utfordringer som du tidligere følte var utenfor din kontroll. Om livet ditt var avhengig av det ville du helt sikkert komme opp ideer og løsninger som vil holde deg i live!

Mål og drømmer du ønsker å oppleve eller utfordringer du ønsker å håndtere er kanskje ikke som liv eller død.  Faktum er at mange kreative og gode løsninger fremkommer når man setter det på spissen. Selv om ikke livet ditt er i fare, vil din opplevelse av mål og drømmer være det.

3. Ikke bruk tid på ting du ikke kan kontrollere

På veien mot dine mål og drømmer vil du møte på utfordringer som du ikke er herre over. Det kan være:

  • Andre menneskers mening om det du prøver på
  • Andre menneskers forventninger til deg
  • Negativitet og utsagn fra de som står deg nærmest
  • Vær, sykdommer, naturkatastrofer osv

Stå opp for deg selv, stol på deg selv og knytt til deg mennesker som kan hjelpe deg nærmere dine mål og drømmer.

I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Nobody can hurt me without my permission. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

4. Du må ønske det mer enn hva det koster

Alt du ønsker å oppnå har sin pris – energi, innsats, tålmodighet, ressurser osv. Det er menneskelig å ønske seg noe uten å betale prisen. Noen ønsker å gå ned i vekt uten å trene eller kutte ut favorittmaten. Andre ønsker seg bedriftens bonus, men uten å legge inn ekstra innsats.

Du lykkes best når du kommer til et punkt der du ønsker å nå dine mål mer enn det du frykter jobben som skal gjøres.

When a goal matters enough to a person, that person will find a way to accomplish what at first seemed impossible

5. Alle gjennombrudd krever mot

Når du har satt deg mål og drømmer som betyr mye for deg vil du være villig til å ta ansvar og forpliktelse til å gjøre jobben som må til!  Da vil du se hva som virkelig bor i deg.  Drivkraften økes av at du ser det å lykkes som din rett og dit mot vokser proporsjonalt.  Fokuset er på mulighetene!

6. Etterspør ærlige tilbakemeldinger og råd

Det er viktig å omgi seg med personer som kan hjelpe deg i å nå dine mål og drømmer.  Sørg for å legge forholdene til rette for at disse personene kan gi deg ærlige tilbakemeldinger og råd.  Mennesker som snakker deg etter munnen for å holde deg positiv og motivert har lite å tilføre.  Ærlige konstruktive tilbakemeldinger og råd får deg til å reflektere og gjøre vurderinger som kan være avgjørende.

7. Vær forberedt på hard jobbing

Ingen ting kommer gratis!  Det kan virke slik når vi ser at noen lykkes innen idrett, næringsliv eller i privatlivet.  Bak alle suksesser ligger det forsakelser, prioriteringer og hardt arbeid, ofte over tid.  Ha målet i sikte som motivasjon for jobben som må gjøres!

8. Make it happen!

Ta ansvar og forplikt deg til å få ting til å skje! 

Du har tatt et valg og er villig til å gjøre jobben for å realisere dette valget!

Det ville vært greit om vi kunne trykke på en knapp eller laste ned en app som fikk ting til å skje, men slik fungerer det ikke.

Du har valget mellom å realisere dine drømmer eller et liv der du overlater ansvaret til andre og omstendigheter du har liten kontroll på.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

DELE innlegget