Ungdommers veivalg mot voksenlivet

«Hva skal du bli når du blir stor?»  Dette spørsmålet stiller vi til barn og vi får svar som «Brannmann», «Dyrlege», «Skuespiller» osv.  Svarene kommer ganske raskt og baserer seg ofte på visuelle inntrykk/opplevelser i nær fortid.

Barn er gode til å visualisere og drømmene de har en dag kan endre seg til noe helt annet dagen etter. Barn har den gaven at de kan endre sine drømmer i alle mulige retninger.  Det endelige valget ligger langt frem i tid.

Etter hvert som barn vokser og utvikler seg til ungdommer slutter mange å drømme om hva de skal bli når de blir voksne.  Man begynner å se egne begrensninger, sammenligner seg med andre og må forholde seg til karakterkrav, forventninger fra bl.a. foreldre og samfunnet man lever i.  I en alder av 18 år skal det tas noen valg som gir mening og muligheter i voksenlivet. Man skal velge en utdannelse som gir muligheter for en trygg og interessant jobb, utviklingsmuligheter, karriere, lønn osv.

På hvilket grunnlag tas disse beslutningene?

I den videregående skolen er det satt av minimalt med tid for å gi unge mennesker et godt fundament for utdanningsvalg og veien videre.  Det er svært få som har klare planer om valgene som skal tas etter avlagt eksamen. For mange blir valg basert bl.a. på:

 • Hva venner og omgangskrets velger å gjøre
 • Hva familie, venner, omgangskrets og miljø forventer at du skal gjøre
 • Karakterer fra skolen
 • Lønnsnivå og jobbmuligheter i etterkant av utdannelsen

Noen få har klare planer om veivalget videre.  De er mer eller mindre bevisste på hvilken retning de ønsker å gå i basert på hvilke personlige egenskaper de har, interesse & motivasjon samt muligheter som ligger foran dem.

Vi lever i et av verdens rikeste land med så mange muligheter at det forventes at man gjør gode og bevisste valg, særlig med hensyn til utdannelse.  Usikkerheten og presset blir for mange unge mennesker stort og valgene blir tatt på et tynt grunnlag.

Veivalg trenger ikke være endelig

Det er ikke alle forunt å gjøre et veivalg som 18 åring og 40-50 år senere kan se tilbake på et arbeidsliv som bekrefter at valget var riktig.  Mange velger å skifte karriere, beite, yrke, retning underveis i studietiden og/eller i arbeidslivet. Det er en fantastisk mulighet vi har i vår del av verden. Det er aldri for sent å endre valg.

Ettersom vi blir litt eldre, får flere erfaringer & interesser, blir mer bevisste på hva vi vil og ser nye muligheter som åpner seg, vil veivalg bli tatt på et bredere og tryggere fundament. Vi er forhåpentligvis litt tryggere på oss selv, hvem vi er, hva vi står for og hva vi virkelig vil med livet.

Alle ønsker vi å ha en jobb som vi liker, kan utvikle oss i, som er trygg og som gir oss en inntekt som kan finansiere det livet vi ønsker å leve.

Mine råd til ungdommer vedr veivalg

Under har jeg listet opp noen punkter som kan både frustrere og motivere.  Meningen er å vekke noen tanker hos de unge, endre perspektiv og bevisstgjøre noen nøkkelområder som kan være viktige å ha i bakhodet før, under og etter veivalg.

1. Gi deg selv mange valgmuligheter

For å komme inn på ulike studier er opptakskravene basert på karakterer fra skolen. Karaktersnittet ditt avgjør hvor mange valg du har. Sørg for at du finner motivasjon til å gjøre det du kan for å få så gode karakterer som mulig.  Husk at det ikke handler om intelligens for å få gode karakterer; det handler om motivasjon og arbeid!

Om du nå er en middelfarer med hensyn til motivasjon og karaktersnitt kan du snu dette ved å finne noe som motiverer deg til å nedlegge mer arbeid i skolearbeidet.  Hva kan det være?

2. Hva er det du er opptatt av?

Har du noen særinteresser?  Hva liker du å gjøre utenom skolen?  Hvilke fag liker du på skolen? Er du en utadvendt og sosial person?  Hvordan vil vennene dine beskrive deg? Er du en person som er opptatt av rettferdighet og som stiller opp for andre? Er du en person som tar ansvar/styring på og utenfor skolen? Er det noe i samfunnsdebatten som interesserer deg? (eks klima, helse, bistand osv) Er du god på data, sosiale plattformer osv? Like du å bygge/utvikle ting? Har du noen tanker om hva du har lyst til å utdanne deg til og/eller jobbe med?

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning.

3. Skaff deg informasjon

Ved å stille deg selv spørsmål kan du øke din bevissthet rundt hva som kan være av interesse.  Når du har snevret inn til noen få interesseområder kan du starte jobben med å skaffe deg mer informasjon.  Ta kontakt med noen som utdanner seg til eller jobber som eks snekker, advokat, rørlegger, lege, datautvikler, grunder eller andre yrker som ligger innenfor ditt interesseområde. Sørg for at du får mest mulig informasjon som gir deg et best mulig grunnlag for ditt veivalg.

4. Et år i arbeidslivet

Hvis du er veldig i tvil om veien videre eller du er drittlei skole kan det være en god ide å jobbe et år.  Det kan gi deg det pusterommet du trenger for å finne ut i hvilken retning du skal ta videre. 

Det kan være lurt å bruke dette året til å stille deg selv en del spørsmål eks som under punkt 2. Hva er det du er opptatt av?  Bruk året til å komme nærmere kjernen i hva du kunne tenke deg å undersøke mer om.  Når du har noen interesseområder som vekker din nysgjerrighet vil du også være mer motivert for å skaffe deg mer informasjon.

Mine råd til foreldre

Foreldre vil alltid det beste for sine barn.  Når barna er i slutten av tenårene har de bak seg en ungdomstid med mange prøvelser og utfordringer.  Det er en test og utvikling av egen identitet, selvbevissthet, tilhørighet, trygghet, kropp, mestring osv. Hvilke erfaringer og opplevelser den enkelte ungdom har og gjør gjennom disse årene vil prege dem for resten av livet.   

1. Gi ungdom frihet med ansvar

Ungdom som gradvis kan ta flere og flere selvstendige avgjørelser har en stor fordel. De vil gjennom ungdomstiden lære at avgjørelser har konsekvenser.  De må stå til ansvar for de beslutningene som tas. Noen konsekvenser kan det være vondt oppleve.  Fordelen med å gjøre feil er at det ligger mye læring i det.  Det kan føres på opplæringskontoen og forhåpentligvis ikke bli gjentatt.

Som foreldre er det viktig å balansere tilbakemeldingene når ungdommen må ta konsekvenser av feilaktige beslutninger.  Sørg for at det fokuseres på hva som kan læres av dette. 

Disse ungdommene vil utvikle en selvbevissthet, identitet og en tro på seg selv som vil være til stor hjelp når viktige valg skal tas gjennom hele livet.

2. Ikke press, men legg forholdene til rette

I idretten ser vi fra tid til annen foreldre, med de beste intensjoner, som legger press på sine barn.  De fleste gjør det ikke bevisst, men språkbruk, kroppsspråk, ressursbruk og den underliggende motivasjonen er ikke til å ta feil av hverken for trenere/ledere eller ungdommen selv.

Det samme kan helt sikkert også skje når ungdom skal ta sine veivalg.  Intensjonen er den beste, men mange foreldre glemmer å inkludere den det gjelder.  De voksne kan se potensiale, muligheter og opplagte valgmuligheter ut fra sitt perspektiv. I sin iver etter å hjelpe den unge å ta «de riktige valgene» kan det føre til en lojalitetskonflikt for den unge.  De hører hva foreldrene mener og sier, men de klarer nødvendigvis ikke å se seg selv i dette bildet. 

Inkluder ungdommen i denne prosessen og legg forholdene til rette for at han/hun får tilgang til informasjon som gir muligheter og fundament til selvstendige og kvalifiserte beslutninger. 

3. Åpne spørsmål skaper nye perspektiver

En god måte for foreldre å hjelpe sin ungdom er å stille spørsmål – åpne spørsmål.

Åpne spørsmål kan få unge og voksne til å endre perspektivet man velger se ting ut ifra.  Det kan hjelpe mange til å se nye muligheter, vekke nysgjerrighet og endre tilnærmingen til noe som virker vanskelig og utfordrende. 

Her er noen eksempler:

 • Hvilke muligheter ser du for deg?
 • Hvilke muligheter kan du gi deg selv?
 • Hva er det du er opptatt av og interesserer deg for?
 • Hvilke egenskaper eller ferdigheter har du lyst til å utvikle videre?
 • Hvilke utfordringer kjenner du på nå?
 • Hva er det du ønsker å få ut av en utdannelse?
 • Hva er noen viktige kriterier for deg pr idag i en fremtidig jobb?
 • Hvordan kan du skaffe deg den informasjonen du trenger for å gjøre valget lettere?
 • Hva kan vi som foreldre bistå med for å hjelpe deg på best mulig måte?

Become a possibilitarian. No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see possibilities - always see them, for they're always there.

DELE innlegget