Livet ditt er som en seglbåt

Vi har alle opplevd vinder av skuffelse, desperasjon, nederlag, frykt og sorg. Gjennom livet vil vinder fra ulike retninger blåse og påvirke våre liv på godt og vondt.

1. Hva er din destinasjon?

Hvordan har det seg at vi mennesker, i vår egen lille båt, ender opp på så forskjellige destinasjoner? Vi startet jo med stort sett samme utgangspunkt og stort sett samme destinasjon i sikte.

Hva som fører oss til ulike destinasjoner i våre liv blir bestemt i stor grad av hvordan vi setter opp vårt segl. Måten hver enkelt av oss tenker på er veldig avgjørende for hvordan vi håndterer det som møter oss i livet.  Det er også avgjørende for hvor vi ender opp på reisen.

Alle opplever vi motgang og utfordringer uansett status og posisjon i samfunnet.  Selv om vi har de beste intensjoner og gjør så godt vi kan vil det noen ganger gi uønskede resultater. 

2. Hva gjør du når vinden skifter retning?

Det er ikke alt som skjer med hver enkelt av oss som avgjør vår destinasjon og livskvalitet.  Det er hvordan vi velger å håndtere det som møter oss som er viktig. Seglet vi satt må fra tid til annen justeres.  Vinden kan snu!  Når vinden skifter retning, må vi gjøre endringer. Vi må resette seglet slik at båten vi sitter i vil føre oss mot ønsket destinasjon.

Måten vi tenker på og hvordan vi håndterer det som skjer oss har potensiale til å ødelegge våre liv mer enn noen utfordring vi kan møte på.  Når du innser dette og endrer måten du møter utfordringer på og tenker på vil livet kjennes bedre.

I stedet for å være et offer for skiftende vindretninger og bli blåst av gårde i retninger utenfor din kontroll kan du bli en bedre segler i ditt eget liv. 

3. Still deg noen spørsmål:

Hvem er jeg?

Hva står jeg for? 

Hva er viktig i mitt liv? 

Hva vil jeg med livet mitt?

Hva er mine viktigste mål?

Hva er mine viktigste verdier?

Står jeg opp for det jeg står for, tror på og har som mål?

Hvordan forholder jeg meg til utfordringer jeg møter?

DELE innlegget