Ta vare på deg selv

Når vi tenker og planlegger for de kommende uker, måneder og år vil det være viktig å ta vare på seg selv; kanskje viktigere enn noen gang.   

Vi som bor i Europa har fått kjenne på usikkerhet gjennom bl.a. pandemien, krigen i Ukraina og høyere levekostnader. Ting vi har tatt for gitt er ikke lenger en selvfølge.  Mange føler denne usikkerheten sterkere enn andre.  Frykt og usikkerhet setter oss på prøve både som individer og som samfunn. 

Det er viktig at vi klarer å leve med, håndtere og møte denne usikkerheten på en så god og hensiktsmessig måte som mulig.  For å gjøre det blir det viktig at du tar vare på deg selv.  Når du tar vare på deg selv vil du også bli sterkere slik at du også kan ta vare på dine nærmeste.

1. Å kjenne seg engstelig i usikre tider er normalt

Vi misliker usikkerhet. Fra tid til annen vil våre liv bli snudd på hodet av mer eller mindre dramatiske hendelser. Måten vi opplever og håndterer disse hendelsene kan være med angst, frykt, spenning, sorg, savn, frustrasjon osv.  Noen klarer å beholde roen og finne nye perspektiver og muligheter i slike hendelser.

Uansett hvordan vi håndterer usikre tider vil vi alle kjenne på en grad av angst, frykt osv. Det er normalen.

Noen klarer seg på egenhånd, mens andre trenger støtte og bistand.  For de aller fleste av oss trenger vi noen å snakke med, lette på trykket og føle at man ikke er alene.

2. Hva betyr å ta vare på seg selv?

Måten vi tar vare på oss selv definerer hvem vi er.  Vår fysiske og mentale helse avslører hvordan vi tar vare på oss selv.  Mange tror at det handler om å være i fysisk form, velstelt, renslig og kle seg pent.  Det kan være en del av det, men ikke det viktigste. Det handler først og fremst om hvordan du har det med deg selv, din mentale hygiene. Sørg for at du hver dag setter av tid til deg selv der du gjør noe som er verdifullt for deg eks trening, meditasjon, lese, gå en tur eller rett og slett bare slappe av.  Hovedpoenget er at dette skal være din tid.

3. Ha det ryddig rundt deg

Om det er på jobb, skole eller privat bør du sørge for at det er en viss grad av ryddighet og orden rundt deg.  Forskning viser at rot og uorden påvirker din mentale helse og assosieres med mennesker som ikke er så fornøyd med livet generelt.

Ryddighet og orden gir trygghet.  Det være seg i ditt arbeide, hjemme, personlig økonomi, relasjoner til andre, forpliktelser osv.

We just need to be kinder to ourselves. If we treated ourselves the way we treated our best friend, can you imagine how much better off we would be?

4. Ta korte pauser gjennom dagen.

Om du jobber hjemmefra eller utenfor hjemmet er det viktig at du tar deg korte pauser gjennom dagen.  Forskning viser at de som klarer å ta 5 – 10 min pauser pr time jobber mer effektivt og er mer produktive enn de som ikke gjør det.

Sett på musikk, ta noen push-ups, beveg deg og ta noen dype åndedrag for å gi endorfinene tilgang.

5. Fokuser på det du kan gjøre noe med når du møter utfordringer.

Når vi møter på utfordringer i livet er det lett å miste det store bildet.  Alt det negative blir hovedfokus.  Det kan være sykdom, konflikter, miste jobben, økonomiske problemer osv.

En god øvelse er å finne frem papir og pen.  Øverst på arket skriver du ned hva utfordringen dreier seg om.  Deretter skal du skrive ned så mye du kan på disse punktene:

  • Hva er det jeg kan gjøre – Hva er det jeg kan kontrollere i denne utfordringen?
  • Hva er det jeg ikke har kontroll over i denne utfordringen?
  • Hvilke nye muligheter kan åpne seg gjennom denne utfordringen? Hva kan jeg lære av dette?
  • Hvilke tiltak kan jeg gjøre i dag og de kommende dagene?

Ved å sortere tankene og få et mer konstruktivt perspektiv på dine utfordringer vil du kunne angripe og håndtere dette på en bedre måte.

DELE innlegget