Bedriftskultur og Teambygging i næringslivet

I en verden der den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang og konkurransen om markedene og kundene er knallhard settes det store krav til ledelsen i små og store bedrifter. Det holder ikke bare å ha et godt produkt, en god plan, strategi og mål – bedriften må være fundert på en solid teamkultur som gir muligheter for vekst, utvikling og omstilling.

Bedrifter som har dette fundamentet, står bedre rustet til å håndtere utfordringer av alle typer.

3 viktige områder

  1. Bedriftens Visjon – Hvor skal vi? Hva kan vi få til?  Hva skal vi få til?
  2. Bedriftens Mål – Hvor skal vi være om 1, 3, 5, 10 år?
  3. Bedriftens Verdigrunnlag – Hvem er vi? Hva står vi for?

En attraktiv arbeidsplass

Bedrifter som er fundert på en klar visjon, klare og konkrete mål samt et godt verdigrunnlag står godt rustet for fremtiden.  Når disse 3 områdene er godt forankret i og gjennomsyrer hele organisasjonen vil forholdene ligge godt til rette for å skape en team- og vinnerkultur i bedriften.  Som det aller meste er dette dynamiske områder som må evalueres, utvikles og revurderes med jevne mellomrom.

Å jobbe i et miljø der du føler deg inkludert, verdsatt og viktig skaper motivasjon. Slike miljøer får frem det beste i mennesker.  Når enkeltpersoner og avdelinger opplever at de er viktige komponenter i det store bildet skapes en teamkultur som kan utrette store ting.

En slik bedrift vil kunne være en attraktiv arbeidsplass som vil tiltrekke seg viktig kompetanse og redusere frafall av kompetanse. 

Leadership is simply an energy that mobilizes people and moves them.

Hva ligger i potten?

Det er mye arbeid som må legges ned, men det er det verd!  Man kan lære mye av teambygging i idretten og under vil du finne noen gevinster som kan forventes.

1. Team som drar i samme retning.

En bedrift som har klarhet i visjon, mål og verdier vil være en rettesnor for hele organisasjonen. Det vil skape en kultur som viser retning og ambisjoner som igjen vil gi alle en følelse av delaktighet, ansvarlighet og motivasjon.

2. Alle spiller på samme lag.

De ansatte vil føle at de tilhører et team som skal prestere og som står samlet i en konkurransesetting. Alle har sine oppgaver og ansvarsområder for at helheten skal bli best mulig.

3. Man gjør hverandre gode.

I en bedriftskultur som har et sunt og godt verdigrunnlag gjør man hverandre gode. Man feirer gode prestasjoner og resultater.  I stedet for å misunne og snakke ned andre som gjør det bra, bruker man dette som motivasjon for å øke egne prestasjoner. Man lærer av hverandre og unner hverandre suksess.

4. Utbedre det man er svak på.

En god teamkultur vil lettere kunne utbedre svakheter og områder som krever endring.  Alle står på for å gjøre sin del i det store bildet.   

5. Bli bedre på det man er god på.

Selv om det er viktig å utbedre svakheter er det vel så viktig å videreutvikle det man er god på. Gode team skaper en vinnerkultur som igjen kan skape grensesprengende miljøer for innovasjon, vekst og utvikling.

6. Stå bedre rustet i tøffe tider.

Det er lettere å prestere i medvind og gode tider. Når vinden snur og bedriften opplever utfordringer og nedgangstider vil en godt fundert bedriftskultur stå vesentlig bedre rustet.  Omstilling og nytenkning i en velfungerende organisasjon vil ha bedre forutsetninger for å klare seg.

Andre områder som bør inkluderes og vurderes

Ansattes utviklingsmuligheter – Kompetanse og karriere

Incentiver & bonusprogram – Anerkjennelse og motivasjon

Innflytelse & inkludering – Brainstorming, innovasjon, utvikling og lagfølelse

Takhøyde – Meningsutveksling, raushet og kreativitet

Kommunikasjon – Mellom organisasjonsledd, avdelinger, personer og eksternt

DELE innlegget