En fot i bakken – Hvordan har du det egentlig?

Fra tid til annen bør du ta en fot i bakken og reflektere over det livet du lever. Gjøre opp status, rydde litt i tankemønster, evaluere verdier og mål samt om livet er på vei i den retningen du ønsker.

De fleste tar seg ikke tid til dette. Dagene er hektiske, og tiden strekker ikke til.  Mange velger å ikke prioriterer dette. Komfortsonen setter begrensninger for mange.

Det er mye å hente på en slik evaluering og opprydding.  Når du får mer klarhet i hva som betyr noe for deg og i hvilken retning du ønsker fortsette vil du få en bedre livskvalitet, mer energi og motivasjon til å gjøre nødvendige endringer.

Under vil du finne noen spørsmål du kan stille deg selv.  Noen av spørsmålene kan ta litt tid å finne svar på mens andre er enklere.

1. Hvem er jeg?

Snodig spørsmål, men likevel viktig. 

 • Hvordan vil du beskrive deg selv med styrker og svakheter?
 • Hvordan vil dine nærmeste vil beskrive deg?
 • Hvordan tror du dine venner og arbeidskollegaer vil beskrive deg?

2. Hvordan har jeg det?

 • Hvor fornøyd er du med livet ditt så langt?
 • Er det områder i livet ditt som er utfordrende?
 • Hva er det pr i dag som gjør livet ditt meningsfullt?
 • Ønsker du å gjøre noen endringer?

3. Hva står jeg for?

Dette spørsmålet handler om dine verdier og din integritet.

 • Hva er dine 3 – 5 viktigste kjerneverdier? Hva er det som betyr aller mest for deg i ditt liv?
 • Hvilke av disse verdiene er du ikke villig til å fravike/gå på akkord med?
 • Er du en person som «Walk your talk»?

4. Hva ønsker jeg å få ut av livet mitt?

Når du vet hva som betyr mest for deg er det lettere å finne retningen og målene du ønsker.

 • Harmonerer livet du lever i dag med dine kjerneverdier?
 • Er det endringer du bør gjøre for at denne harmonien blir bedre?
 • Hva er det du virkelig ønsker å realisere?

5. Hva er livskvalitet for meg?

Livskvalitet handler ikke om et liv i sus og dus der det ikke finnes nedturer og utfordringer. Når livet ditt harmonerer med det som betyr mye for deg og gir livet mening da har du det bra.  Da vil du ha et fundament i livet som gjør deg i god stand til å håndtere ulike opp- og nedturer som livet byr på.

 • Prioriterer du nok tid til det som betyr mest for deg?
 • Hva betyr livskvalitet for deg?
 • Ønsker du bedre livskvalitet?

6. Er jeg motivert for å gjøre endringer i livet mitt?

Komfortsonen har vi alle og den er programmert til å motsette seg endringer.  Endringer betyr usikkerhet og komfortsonen vil hamre løs på deg med tanker som «Dette får du ikke til», «Du kommer til å mislykkes» osv.  De fleste av oss lar oss styre av disse tankene og hindrer oss i å gjøre endringer og følge våre drømmer og mål. Det som overstyrer komfortsonen er sterk motivasjon, klare mål, forpliktelse til gjennomføring og handling.

 • Hvilke viktige endringer ønsker du gjøre i ditt liv?
 • Hva vil det bety for deg og ditt liv å gjøre disse endringene?
 • Hva venter du på?

Skap det livet du fortjener!

Her er noen sitater som kan motivere deg:

«And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.» – Abraham Lincoln

«There are low risks and costs to a program of action, but they are far less than the long-range risks and costs of comfortable inaction.» – John F. Kennedy

«Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.»Dr. Martin Luther King Jr.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” — Eleanor Roosevelt

“We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes—understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.” —Arianna Huffington

“Learn to be thankful for what you already have, while you pursue all that you want.” — Jim Rohn

DELE innlegget