Bli den beste versjonen av deg selv

De fleste av oss har individuelle mentale grenser for hva vi tror vi kan få til, hva vi kan oppnå, hvilke endringer vi tror vi kan gjøre osv.  Dette har over tid festet seg i tankemønsteret vårt slik at det oppleves som en sannhet og en realitet. 

For noen få kan det virke som de ikke har noen grenser hva som er mulig å få til og oppnå. 

For å gjøre endringer i livet ditt må du gjøre noen endringer i måten du tenker om deg selv og hva du er i stand til å gjøre og få til.  Det er lett å si «dette får nok ikke jeg til selv om andre klarer det», «jeg kommer nok til å feile nok en gang» eller «jeg har nok med de daglige utfordringene mine».

Når du tar dette trinn for trinn vil du oppleve at troen på deg selv øker og se at det åpner seg nye muligheter i livet ditt.

De følgende 6 trinn er en godt kjent og velprøvd metode for bl.a. næringslivsledere, grundere, toppidrettsutøvere m.fl.

1. Når du endrer måten du tenker på vil du endre troen på deg selv!

Måten du tenker på og din indre samtale spiller en svært sentral rolle.  Troen på deg selv i dag er hovedsakelig resultatet av dine tanker gjennom år.

For å endre dette må du starte med å tenke annerledes om deg selv. Tenk over hva du er takknemlig for, hva du har oppnådd, hva du betyr for mennesker rundt deg og ikke minst hvilke gode egenskaper du har på ulike områder. Fokuser på det positive og start jobben med å snakke deg selv opp hver dag.  Du er unik og du har et potensiale som venter på å slippe løs.

2. Når du endrer troen på deg selv vil du endre dine forventninger til deg selv!

Når du får en oppgave eller utfordring vil hjernen umiddelbart signalisere om dette er innenfor komfortsonen eller utenfor.  Når du tenker annerledes om deg selv og hva du kan få til vil frykten for nye oppgaver og utfordringer være mye mindre.  Et mer positivt tankemønster og tro på deg selv gir energi og mot til å gå i gang.  Frykten for å mislykkes, tape ansikt, oppleve nok et nederlag osv byttes ut med en konstruktiv tilnærming til det ukjente.  «Jeg kommer til å lære mye nytt gjennom dette», «Jeg har tro på at jeg skal klare dette», «Jeg tar det steg for steg, men jeg skal klare det».    

3. Når du endrer dine forventninger til deg selv vil du endre din holdning!

Forventninger til deg selv bygger på troen på deg selv som igjen bygger på hvordan du tenker om deg selv.  Når du gradvis gjør endringer og har større forventninger til deg selv vil din holdning til alt som møter deg i livet bli annerledes; du vil se etter muligheter fremfor hindringer og begrensninger. Ingen klarer å se hele veien frem til målet; de som når sine mål må jobbe seg gjennom uforutsette hindringer og utfordringer.  De som klarer det hiver seg ut idet og har en positiv og konstruktiv holdning til det som møter dem på veien.

Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase, just take the first step.

4. Når du endrer din holdning vil du endre din væremåte (måte å opptre på)!

Sitatet «Det du fokuserer på bestemmer din væremåte» beskriver godt endringene som skjer når du endrer tankemønster, troen på deg selv, forventninger til deg selv og holdning.  Når det du tenker på, prioriterer og fokuserer på er viktig nok for deg vil du gradvis endre måten du er på og handler på.  Kroppsspråk, måten du kommuniserer, måten du jobber, måten du går osv vil endre seg.

5. Når du endrer din væremåte vil du endre dine prestasjoner!

Gradvis vil din komfortsone øke i omfang og frykten for å mislykkes reduseres.  Nye oppgaver og utfordringer skremmer ikke på samme måte. 

Du har blitt kjent med dine viktigste verdier og dine viktigste mål.  Det gir deg en retning i livet som betyr noe for deg og som gjør at dine valg og handlinger blir lettere. Du vil merke at mestringsfølelse på flere og flere områder fører til at dine prestasjoner bedres. Når prestasjonene bedres kommer resultatene!

6. Når du endrer dine prestasjoner vil du endre livet ditt!

Hele denne prosessen vil gi deg en bedre livskvalitet fordi livet ditt nå handler om det som betyr aller mest for deg. Du har en bedre struktur og orden i livet ditt som gir mening og da blir livet godt å leve. Alle møter vi utfordringer gjennom livet, men de som håndterer dette best er de som har en konstruktiv tilnærming til alt som møter dem. 

 

Desperasjon eller inspirasjon er de vanligste utgangspunktene for mennesker som vil gjøre endringer i livene sine.  Hva er ditt utgangspunkt?  Hva er det du ønsker å endre i ditt liv?  Er det noe du drømmer om som du gjerne skulle få til? Hva er det som stopper deg? 

Du kan lese flere artikler som kan være av interesse på min webside https://coachingresonance.no/  

DELE innlegget